• Bałtycka 64a

    Bydgoszcz, 85-707

  • Godziny otwarcia

    Pon - Pt: 09:00 - 17:00

  • Zadzwoń

    693 507 530

Stworzyliśmy regulamin będący jednocześnie opisem naszego postępowania w najróżniejszych sytuacjach, niektóre z nich zdarzają się bardzo rzadko lub wcale. Ustaliliśmy wcześniej jak będziemy postępować na wypadek ich zaistnienia. Zachęcamy do zapoznania się z nim.

1. Definicje

1.1. Serwis – firma LAPART Arkadiusz Bartylak, ul. Bałtycka 64A, 85-707 Bydgoszcz.
1.2. Klient – osoba prywatna lub firma, która zgłosiła sprzęt do wyceny, diagnozy, naprawy lub odsprzedaży.
1.3. Spedytor – firma kurierska z którą serwis ma podpisaną stałą aktualną umowę współpracy.
1.4. Kurier – pracownik spedytora lub osoba która występuje w jego imieniu.
1.5. Pracownik serwisu – osoba, która występuje w imieniu serwisu.

2. Zgłoszenie serwisowe

2.1. Do każdego zlecenia wystawiamy dokument, tzw. zgłoszenie serwisowe. Jego wypisanie jest niezbędne do rozpoczęcia naprawy, usługi serwisowej lub wyceny laptopa do odkupienia.
2.2. Zgłoszenie serwisowe wystawiane jest przez pracownika serwisu wspólnie z Klientem na podstawie przyniesionego sprzętu, jego wstępnej diagnozy i występujących objawów usterki.
2.3. Zgłoszenie do serwisu może nastąpić w następujące sposoby:
 osobiście w serwisie, po przyniesieniu sprzętu,
 wysyłając sprzęt wraz z dołączonym opisem usterki i danymi właściciela,
 telefonicznie i przez email.
2.4. Serwis wydaje Klientowi zgłoszenie serwisowe, które jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru oddanego sprzętu, bez okazywania dokumentu tożsamości.
2.5. Zgłoszenie serwisowe musi zostać podpisane czytelnie przez Klienta w momencie wydania urządzenia wraz z datą.
2.6. Zgłoszenie serwisowe ponownie jest podpisywane przez klienta w momencie odbierania urządzenia po naprawie w celu potwierdzenia odbioru.

3. Wysyłka sprzętu do/z serwisu

3.1. Ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do serwisu ponosi Klient. Aby uniknąć uszkodzenia sprzętu, zaleca się dobrze zapakować i zabezpieczyć paczkę z urządzeniem.
3.2. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem spedytora od i do Klienta są ubezpieczane do adekwatnej wartości urządzenia. W przypadku gdy wartość sprzętu przewyższa standardową wartość rynkową, Klient powinien o tym poinformować kuriera oraz serwis.
3.3. Po wykonaniu naprawy urządzenie zostaje stosownie zabezpieczone, spakowane oraz wysłane.
3.4. Po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić jej stan w obecności kuriera i w przypadku uszkodzeń zewnętrznych paczki lub wewnętrznych zawartości konieczne jest spisanie protokołu uszkodzenia.
3.5. Gdy przesyłka nie nosi śladów uszkodzenia, nie ma naruszonych taśm i nic nie wskazuje, że była otwierana podczas transportu; można odebrać ją bez obaw – sprzęt jest solidnie zapakowany i nie powinien ulec uszkodzeniu mechanicznemu.
3.6. W przypadku podejrzenia uszkodzenia lub naruszenia przesyłki w czasie transportu prosimy zastosować się do następującej procedury:
 sprawdzić zawartość paczki w obecności kuriera; dokładnie przyjrzeć się urządzeniu; sprawdzić, czy plomby gwarancyjne nie zostały naruszone; jeśli to możliwe, włączyć sprzęt. Prosimy, nie włączać urządzenia, gdy jest zmarznięte i na jego powierzchni osiada się para, bo może ulec uszkodzeniu, zwarciu,
 po stwierdzeniu uszkodzenia zawartości, należy sporządzić stosowny protokół i dokładnie opisać w nim zaistniałe okoliczności.

4. Czas naprawy

4.1. Standardowy czas naprawy wynosi:
 15 minut – wymiana pamięci RAM, dysków twardych (bez instalowania oprogramowania), klawiatur, napędów; przy założeniu że części znajdują się w naszym magazynie lub zostały wcześniej zaliczkowane i zamówione,
 0-2 dni robocze dla wymiany matryc (w tym często wraz z czasem potrzebnym na sprowadzenie matrycy),
 0-2 dni robocze dla czyszczenia elektroniki z zabrudzeń; w wielu wypadkach warto przetestować urządzenie,
 0-1 dzień roboczy na wymianę drobnych elementów, które mamy na miejscu lub gdy części do wykonania naprawy zostały wcześniej zaliczkowane i zamówione,
 1-3 dni robocze dla instalacji oprogramowania, systemów z zachowaniem danych, instalacją programów dodatkowych,
 3-5 dni roboczych na wymianę elementów typu: taśma matrycy, wentylator, klawiatura, części obudowy (przeważnie z czasem potrzebnym również na sprowadzenie podzespołów),
 3-10 dni roboczych dla napraw płyt głównych, układów zasilania, wymiany układów na płycie (w tym zawarty został również czas przeznaczony na testowanie).
4.2. Istnieje także możliwość naprawy w trybie ekspresowym. Sprzęt trafia bezpośrednio do serwisanta, dzięki czemu czas usługi może ulec skróceniu nawet do kilku godzin. Dodatkowa opłata wynosi 100 złotych.
4.3. Czas naprawy wynosi do 10 dni roboczych. Może ulec wydłużeniu w przypadku zamawiania trudnodostępnych części zza granicy. Klient zostaje poinformowany o takiej ewentualności w ciągu dwóch dni roboczych od dostarczenia sprzętu do naprawy.
4.4. Poza kolejnością naprawiane są urządzenia po zalaniu, by zapobiec postępującemu ich uszkodzeniu związanego z korozją. Czas oczekiwania na zamawiane części pozostaje bez zmian.
4.5. Zlecenia nowe i gwarancyjne realizowane są w takim samym trybie, uzależnionym od obłożenia i dostępności części do wykonania usługi.

5. Gwarancja

5.1. Wszystkie urządzenia naprawiane w naszym serwisie podlegają gwarancji obejmującej wykonaną usługę i wymieniane części.
5.2. Czas gwarancji:
12 miesięcy – na kupione i wymieniane u nas matryce LCD, klawiatury, pamięci RAM, procesory, nowe baterie i oryginalne zasilacze.
Gwarancji 12-miesięcznej podlegają wszystkie sprzedawane przez nas matryce do laptopów i netbooków niezależnie od tego, czy są nowe, czy używane. Takiej gwarancji podlegają też nowe baterie i nowe oryginalne zasilacze, klawiatury, pamięci i procesory.
6 miesięcy – na usługi wykonywane w naszym serwisie: naprawy płyt głównych, układów zasilania, monitorów, tabletów, wymiany układów graficznych i mostków na nowe, programowanie BIOSów, wymiany taśm matrycy.
Gwarancji 6-miesięcznej podlega wymiana płyty głównej na nową pochodzącą bezpośrednio od producenta lub z zapasów magazynowych. Płyty, które montujemy z taką gwarancją, nigdy nie były używane.
3 miesiące – na naprawę układu graficznego, mostka nienaprawianego w innym serwisie. Naprawa bez wymiany elementu na nowy, wymieniane są kulki pod starym układem – reballing.
Gwarancji 3-miesięcznej podlegają też wymiany płyt głównych na używane; są to w pełni wartościowe produkty pochodzące z rozbiórki używanych laptopów. Nowe płyty główne często są dwa razy droższe, a niejednokrotnie na tyle drogie, że nie opłaca ich się wymieniać. Zdecydowana większość płyt głównych, jakie są wymieniane w polskich serwisach pochodzi z rozbiórki laptopów.
1 miesiąc – na naprawę układu graficznego, mostka naprawianego już wcześniej w innym serwisie. Naprawa bez wymiany elementu na nowy; wymieniane są kulki pod starym układem – reballing.
5.3. Wszystkie przedmioty i czynności podlegające gwarancji zostają wyszczególnione na fakturze/paragonie wraz z adnotacją o terminie gwarancji. Historia serwisowa urządzenia oraz informacje o terminie gwarancji zostają zachowane w wersji elektronicznej w siedzibie firmy.
5.4. Podstawą do podjęcia naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie sprzętu do serwisu wraz z nienaruszonymi plombami gwarancyjnymi, możliwie niezatartym numerem seryjnym i informacją na kogo wykonywana była usługa. Resztę informacji o terminie gwarancji, kwocie naprawy i uwagach posiadamy w systemie serwisowym.
5.5. Gwarancji nie podlegają:
 pozostałe elementy urządzenia, których nie naprawialiśmy,
 systemy operacyjne i instalowane oprogramowanie; zachęcamy do ich sprawdzania w momencie odbioru, ale ze względu na dużą ingerencję użytkowników gwarancji nie udzielamy, a jedynie wsparcie techniczne na preferencyjnych warunkach. Oczywiście, jeśli z naszej strony zdarzy się jakieś przeoczenie lub błąd, usuniemy go bezpłatnie,
 uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji urządzenia oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego, a w szczególności wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy użytkownika,
 uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych takich jak: złamania, zalania, zarysowania, wytarcia, zużycia wynikającego z normalnej eksploatacji itp.,
 przypadków uszkodzeń losowych niezależnie od warunków eksploatacji takich jak: powódź, pożar, przepięcie itp.,
 części z zatartym lub zniszczonym numerem serwisu lub numerami seryjnymi urządzenia, co uniemożliwia zidentyfikowanie sprzętu z wykonaną naprawą,
 części po próbie naprawy przez osoby lub podmioty nie będące gwarantem.

6. Zabezpieczenia i plomby gwarancyjne

6.1. Serwis, w celu zabezpieczenia sprzętu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, stosuje unikalne znakowanie naprawianej elektroniki.
6.2. Serwis zastrzega sobie możliwość naklejenia plomb gwarancyjnych na naprawianym urządzeniu/elemencie uniemożliwiających dokonywanie zmian. Plomby naklejane są w taki sposób, aby nie utrudniać dostępu do pozostałych komponentów.
6.3. Naruszenie któregokolwiek z zabezpieczeń jest równoznaczne z utratą udzielonej gwarancji.

7. Odpowiedzialność

7.1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zainstalowane przez Klienta nielicencjonowane (nielegalne) oprogramowanie oraz inne dane na dyskach stałych, innych nośnikach magnetycznych, dyskach optycznych, CD, DVD czy pamięciach flash przekazanych ze sprzętem do naprawy. Mimo wszystko przed dokonaniem zmian na nośnikach informujemy Klienta i w razie potrzeby zabezpieczamy dane.
7.2. Klient oświadcza, że zabezpieczył wszystkie dane i nie będzie rościł żadnych praw tytułem odszkodowań za ich utratę. Istnieje możliwość zabezpieczenia danych przez serwis, co należy zgłosić podczas oddawania sprzętu do serwisu – usługa ta jest odpłatna.
7.3. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialności.
7.4. Serwis zastrzega sobie zwrot nienaprawionego sprzętu Klientowi z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od serwisu czynników.
7.5. Serwis zastrzega sobie możliwość złożenia oferty kupna sprzętu, który nie został naprawiony jak w punkcie 7.4. lub gdy jego naprawa była nieopłacalna dla Klienta.
7.6. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu Klientowi nienaprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach niż w momencie przyjmowania. Wynika to z faktu, że część elementów jest obecnie wykonywana w technologii SMD i BGA, a w konsekwencji regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt. Jeśli laminat, na którym zamontowane zostały układy; jest uszkodzony, pęknięty, rozwarstwiony; uniemożliwia to poprawne wlutowanie sprawnego układu.

8. Ceny

8.1. Cena usługi serwisowej jest obliczana w oparciu o stały cennik oraz koszt podzespołów zależny od dostawcy. Serwis informuje Klienta o przewidzianych kosztach przed naprawą.
8.2. Usługa ekspresowa jest dodatkowo płatna w kwocie 100 złotych ze względu na natychmiastowe podjęcie pracy nad dostarczonym urządzeniem.
8.3. Dla stałych klientów są przewidziane stosowne rabaty, udzielane indywidualnie przez podpisanie umowy serwisowej.